Negotiation Skills

Negotiation Skills

ราคาปกติ 5800 บาท

ราคาลดพิเศษ 4200 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองขั้นสูง สำหรับผู้ที่ต้องการปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

ทักษะการเจรจาต่อรองขั้นสูง พร้อม workshop และ case study ประกอบการเรียนที่อิงจากเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในชีวิตการทำงานทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ