All-Round Leader

All-Round Leader

ราคาปกติ 10,000 บาท

ราคาลดพิเศษ 5,999 บาท

เทคนิคและวิธีการใช้จุดแข็งของผู้นำในหลากหลายรูปแบบ

เทคนิคและวิธีการใช้จุดแข็งของผู้นำในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละคนอาจมีสไตล์ที่แตกต่างกัน หรือหลายสไตล์ในคนๆ เดียวกันได้ มาค้นหาและพัฒนาความเป็นผู้นำในสไตล์ของคุณกัน